1. Deze voorwaarden regelen de verhouding tussen de verhuurder en huurder
  2. Een voorschot van €300 en het getekend terugsturen van de huurovereenkomst gelden als definitieve reservatie van het huis. Het saldo van de huurprijs, de waarborg, de energiekost en de eindschoonmaak moeten ten laatste 30 dagen voor de aanvangsdatum van de huur betaald worden. De waarborg wordt binnen de 2 weken na het verblijf terugbetaald, indien de huurder zich aan alle verplichtingen heeft gehouden en mits aftrek van de tegenwaarde van de eventuele schade aangebracht aan de uitrusting en/of woning of het eventueel buitensporig energieverbruik.
  3. Indien de betalingstermijn niet wordt gerespecteerd, heeft de verhuurder het recht het huis verder te verhuren. Het voorschot geldt als annuleringsvergoeding.
  4. De huurder verbindt er zich toe geen onderverhuring te doen.
  5. Het is de huurder niet toegestaan de woning om beroepsdoeleinden te huren, noch geheel of ten dele de huur fiscaal te verrekenen. In geval van overtreding kan een eventuele verschuldigde belasting door de verhuurder op de huurder worden verhaald.
  6. Het huis is voorzien voor maximum 18 personen. Elke bewoner en bezoeker dient de woning te respecteren “als een goede huisvader”. Meubels mogen niet verplaatst worden. Beschadigingen moeten onmiddellijk aan de verhuurder gemeld worden. Ieder gebrek en/of opmerking dient de huurder bekend te maken binnen de 24 uur na het betrekken van het huis.
  7. In geen geval mogen de bedden gebruikt worden zonder bedlinnen.
  8. De huurder wordt geacht de woning in nette staat achter te laten. Er mag geen afval noch etensresten achtergelaten worden in de woning. Alle afvalzakken dienen buiten in de afvalkooi geplaatst te zijn.
  9. In het huis wordt er niet gerookt en huisdieren zijn niet toegelaten.
  10. De verhuringsperiode loopt van 17 uur de eerste dag tot 10 uur de laatste dag, tenzij anders overeengekomen met de verhuurder.
  11. Linnen, WC-papier, handdoeken en vaatwasprodukten zijn niet voorhanden.

Adres

BĂ©rismenil 15
6982 La Roche en Ardenne (BĂ©rismenil)